PAT-810 Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego ze świadectwem wzorcowania

4369.68  cena netto

Opis

PAT-810 – skrócony opis ogólny

PAT-810 Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego wykonuje następujące pomiary:
– ciągłość przewodu ochronnego prądem 200 mA
– rezystancja izolacji 500 V
– prąd upływowy przewodu PE
– różnicowy prąd upływowy
– zastępczy prąd upływowy
– dotykowy prąd upływowy
– test wyłącznika RCD
– test funkcjonalny (moc pozorna, moc czynna, współczynnik mocy, pobór prądu, napięcie przemienne).

Cyfrowy miernik PAT-810 przeznaczony jest do pomiarów podstawowych parametrów urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy, a także wyłączników RCD.

Cechy dodatkowe PAT-810:

 • innowacyjny i intuicyjny interfejs użytkownika,
 • obsługa klawiatury QWERTY na dużym i czytelnym ekranie dotykowym z podświetleniem,
 • testy manualne jak i testy auto, możliwość opisu testów automatycznych nazwami norm lub własnymi,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika RCD,
 • automatyczny wybór zakresu pomiarowego,
 • współpraca z czytnikiem kodu kreskowego i drukarką,
 • obsługa czytnika kodów kreskowych (w tym 2D), odczyt oryginalnych numerów seryjnych badanych urządzeń i kodów ewidencyjnych oraz kodów testów automatycznych,
 • wydruk wyników (w tym automatyczny po pomiarze), raportów (współpraca z drukarką)
 • wydruk dwóch naklejek do jednego testu (dla urządzenia i odłączanego przewodu),
 • pomoc dostępna na ekranie – zawierająca instrukcje jak podłączyć badane urządzenia oraz wykonać pomiar,
 • zapis do pamięci wraz ze wstępnym opisem badanych urządzeń, lokalizacją pomiarów, danymi klienta
 • przydzielanie do badanego urządzenia numeru seryjnego i indeksu, możliwość wprowadzenia uwag do badanego urządzenia,
 • współpraca z pamięcią przenośną USB (pendrive),
 • baza badanych urządzeń, klientów, opis urządzenia, uszkodzeń,
 • możliwość wprowadzenie kilku użytkowników PAT’a z opcją logowania.
 • komunikacja z komputerem PC za pomocą USB,
 • współpraca z programem Sonel Reader i Sonel PAT plus (opcja)
 • konfiguracja pomiarów i ustawień miernika z poziomu menu miernika jak i PC.
PAT-810 – skrócony opis funkcji pomiarowych

Podstawowe funkcje przyrządu PAT-810:

 • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA, (I klasa ochronności),
 • pomiar rezystancji izolacji – napięcia pomiarowe: 500 V,
 • pomiar parametrów wyłączników RCD.
 • pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu,
 • pomiar mocy,
 • pomiar poboru prądu,
 • test przewodu IEC,
 • pomiar napięcia i częstotliwości sieci.

Przyrząd PAT-810 może być używany do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami:

 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029:  Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335-1:  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950:  Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V; Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 6; Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
 • VDE 0404-1 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 • VDE 0404-2 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen
 • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit
PAT-810 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 20-25 °C,
– wilgotność względna 40-60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania: 13 miesięcy.

1. PAT-810 pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=200mA (I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…0,99 Ω 0,01 Ω ±(4% w.m. + 2 cyfr)
1,00…19,99 Ω ±(4% w.m. + 3 cyfr)
 • napięcie na nieobciążonym wyjściu: 4 V…12 V AC
 • prąd pomiarowy: ≥200 mA dla R = 0,2 Ω …1,99 Ω
 • ustawiany limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
 • ustawiany czas pomiaru: 1 s…60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
2. PAT-810 pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2 dla:

 • UN=500 V: 500 kΩ…599,9 MΩ
UN Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
500 V 0…1999 kΩ 1 kΩ ±(5% w.m. + 8 cyfry)
2…19,99 MΩ 0,01MΩ
20,0…599,9 MΩ 0,1 MΩ
 • prąd nominalny: min 1 mA…1,4 mA
 • ustawiany limit dolny w zakresie 0, 1 ….9,9 MΩ z rozdzielczością 0,1 MΩ
 • ustawiany czas pomiaru: 3 s…3 min z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
 • wykrywanie niebezpiecznego napięcia przed pomiarem
 • rozładowanie mierzonego obiektu
3. PAT-810 pomiar prądu upływu PE oraz różnicowego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9 mA 0,1 mA
 • ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9 mA z rozdzielczością 0,01 mA/0,1 mA
 • ustawiany czas pomiaru: 1…60s z rozdzielczością 1s oraz opcja Pomiar ciągły
 • w połowie czasu pomiaru miernik automatycznie zamienia biegunowość na pomiarowym gnieździe sieciowym i wyświetla wartość większą
 • pasmo pomiaru prądu 40 Hz…100 kHz (dla prądu upływu PE) lub 20 Hz…100 kHz (dla prądu różnicowego)
4. PAT-810 pomiar zastępczego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9 mA 0,1mA
 • napięcie rozwarcia: 25 V…50 V
 • rezystancja wewnętrzna urządzenia sprawdzającego 2 kΩ ± 20 %
 • ustawiany limit górny w zakresie: 0,01 mA…19,90 mA rozdzielczość 0,01 mA
 • ustawiany czas pomiaru w zakresie: 1 s…60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
5. PAT-810 pomiar dotykowego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…4,999 mA 0,001 mA ±(5% w.m. + 3 cyfry)
 • ustawiany limit górny w zakresie: 0,01 mA…1,99 mA rozdzielczość 0,01 mA
 • ustawiany czas pomiaru w zakresie: 1 s…60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
6. PAT-810 pomiar mocy pozornej S:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 VA 1 VA ±(5% w.m. + 3 cyfry)

±(8 % w.m. + 5 cyfr)*

1…3,99 kVA 0,01 kVA
 • czas pomiaru: ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s, lub ciągły (standardowo włączony) w AUTOTEST tylko czas ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s.
 • * – dla pomiaru prądu cęgami
7. PAT-810 pomiar mocy czynnej P:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 W 1 W ±(5% w.m. + 3 cyfry)

±(8 % w.m. + 5 cyfr)*

1…3,99 kW 0,01 kW
 • czas pomiaru: ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s, lub ciągły (standardowo włączony) w AUTOTEST tylko czas ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s.
 • * – dla pomiaru prądu cęgami
8. PAT-805 pomiar współczynnika mocy PF:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…1,00 0,01 ±(10% w.m. + 5 cyfr)
 • czas pomiaru: ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s, lub ciągły (standardowo włączony) w AUTOTEST tylko czas ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s.
9. PAT-810 pomiar poboru prądu przy pomiarze mocy:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…15,99 A 0,01 A ±(2% w.m. + 3 cyfry)
 • ustawiany czas pomiaru w zakresie: 1…60s z rozdzielczością 1s oraz opcja Pomiar ciągły
10. PAT-810 pomiar napięcia sieci:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
195,0…265,0 V 0,1V ±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • pomiar napięcia sieciowego pomiędzy L i N zasilania miernika
 • pomiar napięcia na gnieździe pomiarowym
11. PAT-810 pomiar częstotliwości sieci:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
45,0 Hz…55,0 Hz 0,1 Hz ±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • pomiar częstotliwości napięcia sieciowego zasilania miernika
12. PAT-810 pomiar napięcia PE sieci:
Zakes wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy*
0,0…59,9 V 0,1 V ±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • pomiar napięcia sieciowego pomiędzy PE i N zasilania miernika
 • * – dla U < 5 V niepewność nie jest specyfikowana
13. PAT-810 pomiar parametrów wyłącznika RCD:
PAT-810 pomiar czasu zadziałania RCD tA dla sinusoidalnego prądu różnicowego.

Zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0ms … do górnej granicy wyświetlanej wartości

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu
0,5*IΔn 0…300 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd wynosi:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0…150 ms
5*IΔn 0…40 ms
PAT-810 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC):

Zakres pomiarowy wg IEC 61557: (0,3…1,0)IΔn

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,3…10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ ± 5%IΔn
15 mA 4,5…15,0 mA
30 mA 9,0…30,0 mA
 • czas przepływu prądu pomiarowego max. 3200 ms
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC
 • pomiar wyłączników o znamionowych prądach różnicowych 10 mA, 15 mA i 30 mA
 • pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn
 • start od zbocza narastającego lub opadającego
14. PAT-810 sprawdzenie bezpiecznika:
 • napięcie pomiaru: 4…8 V AC
 • prąd próby: max. 5 mA

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

PAT-810 – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji: podwójna zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
Kategoria pomiarowa: II 300 V wg PN-EN 61010-1
Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP40 (IP67 po zamknięciu walizki)
Zasilanie miernika: sieciowe: 196 – 265 V, 50 Hz
Prąd obciążenia: maksimum 16 A
Wymiary miernika: 390 mm  x 305 mm x 175 mm
Masa: około 5.7 kg
Warunki środowiskowe pracy: temperatura -10 ~ +50 °C, wilgotność względna 20-80 %
Warunki środowiskowe przechowywania: temperatura -20 ~ +70 °C, wilgotność względna 20-80 %
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 2000 m
Wyświetlacz: TFT 800 x 480 pikseli
Pamięć wyników pomiarowych: minimum 4 GB
Interfejs USB do transferu danych pomiarowych
Standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): PN-EN 61326-1:2013 i PN-EN 61326-2-2:2013

PAT-810 – wyposażenie standardowe
przewód zasilający
przewód pomiarowy 1,8 m; wtyk SP-4, pomarańczowy

przewód USB
bezpiecznik 0314 015.VXP 15A 250 V AC 6.3x32mm Littlefuse 2 szt.
instrukcja obsługi
karta gwarancyjna

PAT-810 – wyposażenie dodatkowe
przejściówka IEC do testowania przewodów IEC zakończonych „koniczynką”
adapter gniazd trójfazowych 16A
adapter gniazd trójfazowych 16A przełączany
adapter gniazd trójfazowych 32A
adapter gniazd trójfazowych 32A przełączany
adapter gniazd przemysłowych 16A
adapter gniazd przemysłowych 32A
przewód – adapter Schuko/IEC (do testowania przedłużaczy)
program Sonel PAT+
czytnik kodów kreskowych USB

drukarka raportów/kodów USB, przenośna

PAT-810 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “PAT-810 Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego ze świadectwem wzorcowania”

Może Cię także zainteresować…