PAT-806 Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych ze świadectwem wzorcowania

6713.30  cena netto

Opis

PAT-806 – skrócony opis ogólny

PAT-806 miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– ciągłość przewodu ochronnego prądem 200 mA, 10 A, 25 A
– rezystancja obwodu L-N
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V
– prąd upływowy przewodu PE
– różnicowy prąd upływowy
– zastępczy prąd upływowy
– dotykowy prąd upływ
– znamionowe napięcie urządzeń spawalniczych bez obciążenia
– prąd upływu obwodu spawania
– test funkcjonalny (moc pozorna, pobór prądu, napięcie przemienne, częstotliwość, napięcie PE sieci, test bezpiecznika).

Cyfrowy miernik PAT-806 przeznaczony jest do pomiarów parametrów przenośnych urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy. W szczególności miernik PAT-806 jest dedykowany do pomiaru urządzeń spawalniczych.

Cechy dodatkowe PAT-806:

 • automatyczny wybór zakresu pomiarowego,
 • 990 komórek pamięci wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC, przez łącze USB lub wydrukowania,
 • profesjonalne oprogramowanie do obróbki danych i tworzenia raportów,
 • współpraca z czytnikiem kodu kreskowego i drukarką,
 • współpraca z pamięcią przenośną USB (pendrive),
 • duży, czytelny wyświetlacz z możliwością podświetlenia,
 • ergonomiczna obsługa.
PAT-806 – skrócony opis funkcji pomiarowych

Podstawowe funkcje przyrządu PAT-806:

 • pomiar parametrów urządzeń do spawania łukowego wg PN-EN 60974-4:
  – pomiar znamionowego napięcia urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia
  – pomiar prądu upływu obwodu spawania IL
  – pomiar pierwotnego prądu upływu,
 • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA, 10 A, 25 A (I klasa ochronności),
 • automatyczny trzypunktowy pomiar rezystancji izolacji – trzy napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V i 500 V,
 • pomiar zastępczego prądu upływu,
 • pomiar prądu upływu PE,
 • pomiar różnicowego prądu upływu,
 • pomiar dotykowego prądu upływu,
 • pomiar mocy,
 • pomiar poboru prądu,
 • test przewodu IEC,
 • sprawdzenie bezpiecznika,
 • sprawdzenie rezystancji obwodu L-N,
 • pomiar napięcia i częstotliwości sieci.

Przyrząd PAT-806 przeznaczony jest do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami:

 • PN-EN 60974-4: Sprzęt do spawania łukowego – Część 4: Kontrola okresowa i badanie.
 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • VDE 0404-1: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
 • VDE 0404-2: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen.
 • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherhei.
PAT-806 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 20-25 °C,
– wilgotność względna 40-60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania PAT-806: 13 miesięcy.

1. PAT-806 pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=200mA (I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…0,99 Ω 0,01 Ω ±(4% w.m. + 2 cyfr)
1,00…19,99 Ω ±(4% w.m. + 3 cyfr)

• napięcie na nieobciążonym wyjściu 4…12 V AC,
• prąd pomiarowy: ≥200mA dla R= 0,2…1,99 Ω
• ustawiany limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
• regulowany czas pomiaru 1…60s z rozdzielczością 1si pozycją CONT (pomiar ciągły)

2. PAT-806 pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=10 A (tylko I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 mΩ 1 mΩ ±(3% w.m. + 4 cyfry)
±(3% w.m. + 40 cyfry)*
1,00…1,99 Ω 0,01 Ω

*dla pomiaru dwuprzewodowego
• napięcie na nieobciążonym wyjściu <12 V AC
• metoda techniczna pomiaru zapewniająca wysoką dokładność otrzymanych wyników
• prąd pomiarowy: ≥10 A dla R≤0,5 Ω
• ustawiany limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
• regulowany czas pomiaru 1…60s z rozdzielczością 1s

3. PAT-806 pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=25 A (I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 mΩ 1 mΩ ±(3% w.m. + 4 cyfry)

±(3% w.m. + 40 cyfry)*

1,00…1,99 Ω 0,01 Ω

*dla pomiaru dwuprzewodowego
• napięcie na nieobciążonym wyjściu <12 V AC
• metoda techniczna pomiaru zapewniająca wysoką dokładność otrzymanych wyników
• prąd pomiarowy: ≥25 A dla R≤0,2 Ω
• ustawiany limit górny w zakresie: 10m Ω …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
• regulowany czas pomiaru 1…60s z rozdzielczością 1s

4. PAT-806 pomiar rezystancji obwodu L-N
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 mΩ 1 mΩ ±(5% w.m. + 5 cyfry)
1,00…4,99 Ω 0,01 Ω

• napięcie pomiaru: 4…8 V AC
• prąd zwarcia: max. 5 mA

5. PAT-806 pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2 dla:
UN=100 V: 100 kΩ…99,9 MΩ (tylko PAT-805)
UN=250 V: 250 kΩ…199,9 MΩ (tylko PAT-805)
UN=500 V: 500 kΩ…599,9 MΩ

UN Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
100V 0…1999 kΩ 1 kΩ ±(5% w.m. + 8 cyfry)
2,0…19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0…99,9 MΩ 0,1 MΩ
250V 0…1999 kΩ 1 kΩ
2,00…19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0…199,9 MΩ 0,1 MΩ
500 V 0…1999 kΩ 1 kΩ
2…19,99 MΩ 0,01MΩ
20,0…599,9 MΩ 0,1 MΩ

• ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9MΩ z rozdzielczością 0,1MΩ
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub od 4s do 3min z rozdzielczością 1s
• samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru
• zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem
• prąd wyjściowy max. 1,4mA

6. PAT-806 pomiar prądu upływu PE oraz różnicowego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9 mA 0,1 mA

• ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9mA z rozdzielczością 0,01mA/0,1mA
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 1…60s z rozdzielczością 1s
• w połowie czasu pomiaru miernik automatycznie zamienia biegunowość na pomiarowym
gnieździe sieciowym i wyświetla wartość większą
• pasmo pomiaru prądu 40 Hz…100 kHz (dla prądu upływu PE) lub 20 Hz…100 kHz (dla prądu różnicowego)

7. PAT-806 pomiar zastępczego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9 mA 0,1mA

• ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9 mA z rozdzielczością 0,01 mA/0,1 mA
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 4…60 s z rozdzielczością 1 s
• napięcie rozwarcia: 25…50 V

8. PAT-806 pomiar dotykowego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…4,999 mA 0,001 mA ±(5% w.m. + 3 cyfry)

• ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01…1,99mA z rozdzielczością 0,01mA
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 4…60 s z rozdzielczością 1 s

9. PAT-806 pomiar znamionowego napięcia urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia:

PAT-806 pomiar napięcia UR (r.m.s.):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
5,0…170,0 V 0,01 V ±(2,5% w.m. + 5 cyfry)

• ustawiany limit górny w zakresie: 5,0…170,0 V rozdzielczość 1 V

PAT-806 pomiar wartości szczytowej napięcia UP (peak):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
5,0…240,0 V 0,1 V ±(2,5% w.m. + 5 cyfry)

• ustawiany limit górny w zakresie: 5,0…240,0 V rozdzielczość 1 V

10. PAT-806 pomiar prądu upływu obwodu spawania IL:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…14,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)

• pasmo pomiaru prądu wynika z zastosowanego układu pomiarowego zgodnego z PN-EN 60974-4
• ustawiany limit górny w zakresie: 0,10 mA…14,90 mA rozdzielczość 0,1 mA
• ustawiany czas pomiaru w zakresie: 3 s…60 s z rozdzielczością 1 s
• użyto układ wg normy PN-EN 60974-4

11. PAT-806 pomiar mocy pozornej S:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 VA 1 VA ±(5% w.m. + 3 cyfry)
1…3,99 kVA 0,01 kVA

• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 1…60s z rozdzielczością 1s

12. PAT-806 pomiar poboru prądu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…15,99 A 0,01 A ±(2% w.m. + 3 cyfry)

• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 1…60s z rozdzielczością 1s

13. PAT-806 pomiar napięcia oraz na gnieździe pomiarowym:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
187,0…265,0 V 0,01V ±(2% w.m. + 2 cyfry)

 

14. PAT-806 pomiar częstotliwości sieci:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
45,0 Hz…55,0 Hz 0,1 Hz ±(2% w.m. + 2 cyfry)

 

15. PAT-806 pomiar napięcia PE sieci:
es wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy*
0,0…59,9 V 0,1 V ±(2% w.m. + 2 cyfry)

• pomiar napięcia sieciowego pomiędzy PE i N zasilania miernika
* – dla U < 5 V niepewność nie jest specyfikowana

16. PAT-806 sprawdzenie bezpiecznika:

• napięcie pomiaru: 4…8 V AC
• prąd próby: max. 5 mA

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

PAT-806 – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji: podwójna zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
Kategoria pomiarowa: II 300 V wg PN-EN 61010-1
Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP40
Zasilanie miernika: sieciowe: 196 – 265 V, 50 Hz
Prąd obciążenia: maksimum 16 A (230 V)
Wymiary miernika: 330 mm x 235 mm x 120 mm
Masa: około 5 kg
Warunki środowiskowe pracy: temperatura 0 ~ 40 °C, wilgotność względna 20-80 %
Warunki środowiskowe przechowywania: temperatura -20 ~ +70 °C, wilgotność względna 20-80 %
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 2000 m
Wyświetlacz: LCD segmentowy
Pamięć wyników pomiarowych: 990 komórek
Interfejs USB 2.0 do transferu danych pomiarowych
Standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): PN-EN 61326-1:2013 i PN-EN 61326-2-2:2013

PAT-806 – wyposażenie standardowe
przewód zasilający
przewód pomiarowy banan/banan, czarny 1.2 m, 2,5 mm,2 szt.
krokodylek czarny 1 kV 2 szt.
sonda 1 kV czarna
przewód USB
bezpiecznik 0314 015.VXP 15A 250V AC 6.3x32mm Littlefuse 2 szt
futerał – L5
instrukcja obsługi
przewód 1.2 m dwużyłowy (10/25 A) U2/I2
krokodyl Kelvina

sonda silnoprądowa 1 kV

PAT-806 – wyposażenie dodatkowe
przewód 1.2 m dwużyłowy (10/25 A) U1/I1
krokodyl czarny 1 kV
sonda czarna 1 kV
przewód pomiarowy banan/banan 1.2 m, czarny
przewód – adapter Schuko/IEC (do testowania przedłużaczy)
adapter gniazd trójfazowych 16A
adapter gniazd trójfazowych 16A przełączany
adapter gniazd trójfazowych 32A
adapter gniazd trójfazowych 32A przełączany
adapter gniazd przemysłowych 16A
adapter gniazd przemysłowych 32A
przejściówka IEC do testowania przewodów IEC zakończonych „koniczynką”
czytnik kodów kreskowych USB
drukarka raportów/kodów USB, przenośna
naklejki na badane urządzenia: SPRAWNE (rolka – 50 szt. naklejek)
naklejki na badane urządzenia: NIESPRAWNE (rolka – 50 szt. naklejek)
naklejki z kodami kreskowymi (rolka – 100 szt. naklejek)

program Sonel PAT

PAT-806 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “PAT-806 Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych ze świadectwem wzorcowania”

Może Cię także zainteresować…