PAT-806-IT Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych ze świadectwem wzorcowania

6993.80  cena netto

Możliwość pomiaru w sieciach TN lub IT

Opis

PAT-806-IT – skrócony opis ogólny

PAT-806-IT miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych Sonel wykonuje następujące pomiary:

 • pomiar parametrów urządzeń do spawania łukowego wg PN-EN 60974-4:
  – pomiar znamionowego napięcia urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia
  – pomiar prądu upływu obwodu spawania IL
  – pomiar pierwotnego prądu upływu,
 • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA, 10 A, 25 A (I klasa ochronności),
 • automatyczny trzypunktowy pomiar rezystancji izolacji – trzy napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V i 500 V,
 • pomiar zastępczego prądu upływu,
 • pomiar prądu upływu PE,
 • pomiar różnicowego prądu upływu,
 • pomiar dotykowego prądu upływu,
 • pomiar mocy,
 • pomiar poboru prądu,
 • test przewodu IEC,
 • sprawdzenie bezpiecznika,
 • sprawdzenie rezystancji obwodu L-N,
 • pomiar napięcia i częstotliwości sieci.

Miernik PAT-806-IT umożliwia wykonywanie pomiarów w sieciach TN lub IT.

Cechy dodatkowe i funkcje specjalne PAT-806-IT:
 • automatyczny wybór zakresu pomiarowego,
 • 990 komórek pamięci wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC, przez łącze USB lub wydrukowania,
 • profesjonalne oprogramowanie do obróbki danych i tworzenia raportów,
 • współpraca z czytnikiem kodu kreskowego i drukarką,
 • współpraca z pamięcią przenośną USB,
 • duży, czytelny wyświetlacz z możliwością podświetlenia,
 • ergonomiczna obsługa.
PAT-806-IT – skrócony opis funkcji pomiarowych

Cyfrowy miernik PAT-806-IT przeznaczony jest do pomiarów parametrów przenośnych urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.). Parametry te decydują o ich bezpieczeństwie: rezystancja przewodów ochronnych, rezystancja izolacji, ciągłość połączeń, prądy upływu, moc. W szczególności miernik jest dedykowany do pomiaru urządzeń spawalniczych.

Przyrząd przeznaczony jest do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami:

 • PN-EN 60974-4: Sprzęt do spawania łukowego – Część 4: Kontrola okresowa i badanie.
 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • VDE 0404-1: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
 • VDE 0404-2: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen.
 • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherhei.
PAT-806-IT – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 20-25 °C,
– wilgotność względna 40-60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania PAT-806-IT: 13 miesięcy.

1. PAT-806-IT pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=200 mA (I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…0,99 Ω 0,01 Ω ±(4% w.m. + 2 cyfr)
1,00…19,99 Ω ±(4% w.m. + 3 cyfr)

• napięcie na nieobciążonym wyjsciu 4…12 V AC,
• prąd pomiarowy: ≥200mA dla R= 0,2…1,99 Ω
• ustawiany limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
• regulowany czas pomiaru 1…60s z rozdzielczością 1si pozycją CONT (pomiar ciągły)

2. PAT-806-IT pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=10 A (tylko I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 mΩ 1 mΩ ±(3% w.m. + 4 cyfry)
±(3% w.m. + 40 cyfry)*
1,00…1,99 Ω 0,01 Ω

*dla pomiaru dwuprzewodowego
• napięcie na nieobciążonym wyjściu <12 V AC
• metoda techniczna pomiaru zapewniająca wysoką dokładność otrzymanych wyników
• prąd pomiarowy: ≥10 A dla R≤0,5 Ω
• ustawiany limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
• regulowany czas pomiaru 1…60s z rozdzielczością 1s

3. PAT-806-IT pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=25 A (I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 mΩ 1 mΩ ±(3% w.m. + 4 cyfry)

±(3% w.m. + 40 cyfry)*

1,00…1,99 Ω 0,01 Ω

*dla pomiaru 2-przewodowego
• napięcie na nieobciążonym wyjściu <12 V AC
• metoda techniczna pomiaru zapewniająca wysoką dokładność otrzymanych wyników
• prąd pomiarowy: ≥25 A dla R≤0,2 Ω
• ustawiany limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
• regulowany czas pomiaru 1…60s z rozdzielczością 1s

4. PAT-806-IT pomiar rezystancji obwodu L-N
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 mΩ 1 mΩ ±(5% w.m. + 5 cyfry)
1,00…4,99 Ω 0,01 Ω

• napięcie pomiaru: 4…8 V AC
• prąd zwarcia: max. 5 mA

5. PAT-806-IT pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2 dla:
UN=100 V: 100 kΩ…99,9 MΩ
UN=250 V: 250 kΩ…199,9 MΩ
UN=500 V: 500 kΩ…599,9 MΩ

UN Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
100V 0…1999 kΩ 1 kΩ ±(5% w.m. + 8 cyfry)
2,0…19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0…99,9 MΩ 0,1 MΩ
250V 0…1999 kΩ 1 kΩ
2,00…19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0…199,9 MΩ 0,1 MΩ
500 V 0…1999 kΩ 1 kΩ
2…19,99 MΩ 0,01MΩ
20,0…599,9 MΩ 0,1 MΩ

• ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9MΩ z rozdzielczością 0,1MΩ
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły lub od 4s do 3min z rozdzielczością 1s
• samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru
• zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem
• prąd wyjściowy max. 1,4mA

6. PAT-806-IT pomiar prądu upływu PE oraz różnicowego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9 mA 0,1 mA

• ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9mA z rozdzielczością 0,01mA/0,1mA
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły lub 1…60s z rozdzielczością 1s
• w połowie czasu pomiaru miernik automatycznie zamienia biegunowość na pomiarowym
gnieździe sieciowym i wyświetla wartość większą
• pasmo pomiaru prądu 40 Hz…100 kHz (dla prądu upływu PE) lub 20 Hz…100 kHz (dla prądu różnicowego)

7. PAT-806-IT pomiar zastępczego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9 mA 0,1mA

• ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9 mA z rozdzielczością 0,01 mA/0,1 mA
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły lub 4…60 s z rozdzielczością 1 s
• napięcie rozwarcia: 25…50 V

8. PAT-806-IT pomiar dotykowego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…4,999 mA 0,001 mA ±(5% w.m. + 3 cyfry)

• ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01…1,99mA z rozdzielczością 0,01mA
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły lub 4…60 s z rozdzielczością 1 s

9. PAT-806-IT pomiar znamionowego napięcia urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia:

Pomiar napięcia UR (r.m.s.):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
5,0…170,0 V 0,01 V ±(2,5% w.m. + 5 cyfry)

• ustawiany limit górny w zakresie: 5,0…170,0 V rozdzielczość 1 V

10. PAT-806-IT pomiar napięcia UP (peak):
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
5,0…240,0 V 0,1 V ±(2,5% w.m. + 5 cyfry)

• ustawiany limit górny w zakresie: 5,0…240,0 V rozdzielczość 1 V

 

11. PAT-806-IT pomiar prądu upływu obwodu spawania IL:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…14,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)

• pasmo pomiaru prądu wynika z zastosowanego układu pomiarowego zgodnego z PN-EN 60974-4
• ustawiany limit górny w zakresie: 0,10 mA…14,90 mA rozdzielczość 0,1 mA
• ustawiany czas pomiaru w zakresie: 3 s…60 s z rozdzielczością 1 s
• użyto układ wg normy PN-EN 60974-4

12. PAT-806-IT pomiar mocy S:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 VA 1 VA ±(5% w.m. + 3 cyfry)
1…3,99 kVA 0,01 kVA

• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 1…60s z rozdzielczością 1s

13. PAT-806-IT pomiar poboru prądu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…15,99 A 0,01 A ±(2% w.m. + 3 cyfry)

• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 1…60s z rozdzielczością 1s

14. PAT-806-IT pomiar napięcia oraz na gnieździe pomiarowym:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
187,0…265,0 V 0,01V ±(2% w.m. + 2 cyfry)

 

15. PAT-806-IT pomiar częstotliwości sieci:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
45,0 Hz…55,0 Hz 0,1 Hz ±(2% w.m. + 2 cyfry)

 

16. PAT-806-IT pomiar napięcia PE sieci:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy*
0,0…59,9 V 0,1 V ±(2% w.m. + 2 cyfry)

• pomiar napięcia sieciowego pomiędzy PE i N zasilania miernika
* – dla U < 5 V niepewność nie jest specyfikowana

17. PAT-806-IT sprawdzenie bezpiecznika:

• napięcie pomiaru: 4…8 V AC
• prąd próby: max. 5 mA

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

PAT-806-IT – cechy dodatkowe

Wyrób spełnia wymagania EMC wg norm PN-EN 61326-1:2009 i PN-EN 61326-2-2:2006
Bezpieczeństwo elektryczne:

 • rodzaj izolacji: zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: II 300 V wg PN-EN 61010-1
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP40

Zasilanie miernika: 187…265 V, 50 Hz
Prąd obciążenia: max. 16 A (230 V)
Pamięć wyników pomiarów: 990 komórek
Transmisja danych do komputera PC: łącze USB
Wymiary miernika: 330 x 235 x 120 mm
Masa miernika: ok. 4,75 kg
Temperatura pracy: 0…+40°C
Temperatura przechowywania: -20…+70°C
Wilgotność względna: 20…80%

PAT-806-IT – wyposażenie standardowe
przewód zasilający 1 szt. – WAPRZZAS1
przewód pomiarowy banan/banan 1,2 m czarny 2 szt. – WAPRZ1X2BLBB2X5
przewód 1,2 m dwużyłowy (10/25 A) U2/I2 1 szt. – WAPRZ1X2DZBB2
krokodyl czarny 1 kV 2 szt. – WAKROBL30K03
krokodyl Kelvina 1 szt. – WAKROKELK06
sonda 1 kV czarna 1 szt. – WASONBLOGB3
sonda silnoprądowa Sonel 1szt .– WASONSPGB1
przewód USB – WAPRZUSB
bezpiecznik 0314 015.VXP 15A 250 V AC 6.3×32 mm Littlefuse 2 szt. – WAPOZB15PAT
futerał – WAFUTL5
instrukcja obsługi
karta gwarancyjna

 

PAT-806-IT – wyposażenie dodatkowe
naklejki z kodami kreskowymi
naklejki PASS (rolka – 50 szt. naklejek)
naklejki FAIL (rolka – 50 szt. naklejek)
naklejki z kodami kreskowymi (rolka – 100 szt. naklejek)
przewód 1,2 m dwużyłowy (10/25A) U1/I1 1 szt. – WAPRZ1X2DZBB1
krokodyl czarny 1 kV 1 szt. – WAKROBL20K01
sonda czarna 1 kV 1 szt. – WASONBLOGB3
przewód pomiarowy banan/banan 1,2 m 1 szt. (czarny) – WAPRZ1X2BLBB
przewód-adapter Schuko/IEC (do testowania przedłużaczy) – WAADAPATIEC1
adapter gniazd trójfazowych 16 A – WAADAPAT16P
adapter gniazd trójfazowych 16 A przełączany – WAADAPAT16PR
adapter gniazd trójfazowych 32 A – WAADAPAT32P
adapter gniazd trójfazowych 32 A przełączany – WAADAPAT32PR
adapter gniazd przemysłowych 16 A – WAADAPAT16F1
adapter gniazd przemysłowych 32A – WAADAPAT32F1
przejściówka IEC do testowania przewodów IEC zakończonych „koniczynką”(IEC 60320 C6 na IEC 60320 C13) – WAADAPATIEC2
czytnik kodów kreskowych USB – WAADACK1
drukarka raportów/kodów USB, przenośna – WAADAD1
program Sonel PAT – WAPROSONPAT1

 

PAT-806-IT – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “PAT-806-IT Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych ze świadectwem wzorcowania”

Może Cię także zainteresować…