MPI-502 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji

3007.73  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

MPI-502 – skrócony opis ogólny

MPI-502 wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– ciągłość prądem 200 mA, 7 mA
– impedancja pętli zwarcia/spodziewany prąd zwarciowy, impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy,   impedancja linii/spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, test automatyczny)
– napięcie przemienne, częstotliwość.

Następca miernika MIE-500. Miernik instalacji elektrycznych MPI-502 jest przeznaczony do pomiarów:
– impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0.01 Ω (również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD)
– parametrów wyłączników RCD typu AC i A,
– ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.
Przyrząd MPI-502 został wykonany w obudowie odpornej na szczególnie niekorzystne warunki użytkowania (klasa szczelności IP67).
MPI-502 zapewnia wykonanie pomiarów parametrów sieci elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 61557.
Przyrząd MPI-502 jest polecany również w atrakcyjnych cenowo zestawach WME-5 oraz WME-6.

 

MPI-502 – skrócony opis funkcji pomiarowych

Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557):

 • pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V, 230 V/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45…65 Hz,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników RCD.

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A:

 • pomiary wyłączników RCD bezzwłocznych, krótkozwłocznych a także selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 mA,
 • pomiar IAI
 • pomiary RE i UB bez wyzwalania wyłącznika RCD,
 • rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem,
 • pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD.

Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

 • pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200 mA
 • autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość użycia dowolnych przewodów,
 • pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
Pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
Zasilanie z baterii LR6, możliwość zastosowania akumulatorów NiMH.
Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.
Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) wg norm:

 • PN-EN 61326 – 1:2006
 • PN-EN 61326 – 2 – 2:2006.

MPI-502 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-502: 13 miesięcy.

1. MPI-502 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L

MPI-502 pomiar prądem 7,6 / 13,3 A – zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13 … 1999 Ω
(dla przewodów pomiarowych 1,2 m) oraz 0,19 … 1999 Ω (dla WS-01 i WS-04).

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω0,1 Ω
200 … 1999 Ω1 Ω
 • Napięcie nominalne pracy UnL-N / UnL-L: 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V,
 • Zakres roboczy napięć: 180 … 270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L),
 • Częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz,
 • Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A (przy 230 V), 13,3 A (przy 400 V),
 • Kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej.

MPI-502 wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XL

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω±(5% w.m. + 5 cyfr) wartości ZS
20,0 … 199,9 Ω0,1 Ω
 • obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200 Ω.
2. MPI-502 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD – bez wyzwalania wyłączników RCD

MPI-502 pomiar prądem <15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,51…1999,9 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω0,1 Ω±(6% w.m. + 5 cyfr)
200 … 1999 Ω1 Ω
 • nie powoduje zadziałania wyłączników RCD o IΔn ≥ 30 mA,
 • napięcie nominalne pracy Un: 220 V, 230 V, 240 V,
 • zakres roboczy napięć: 180 … 270 V,
 • częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz,
 • kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej.

MPI-502 wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XL tryb RCD

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω±(6% w.m. + 10 cyfr) wartość ZS
20,0 … 199,9 Ω0,1 Ω±(6% w.m. + 5 cyfr) wartość ZS
 • obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200 Ω.
3. MPI-502 pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 180 … 270 V)

MPI-502 test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCDKrotnośćZakres RozdzielczośćBłąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn0 … 300 ms1 ms± (2% w.m. + 2 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn0 … 150 ms
5*IΔn0 … 40 ms
Selektywny0,5*IΔn0 … 500 ms
1*IΔn
2*IΔn0 … 200 ms
5*IΔn0 … 150 ms

Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu.

MPI-502 pomiar napięć
Zakres RozdzielczośćBłąd podstawowy
0,0 V … 299,99 V0,1 V±(2% w.m. + 6 cyfry)
300 V … 500 V1 V±(2% w.m. + 2 cyfry)
MPI-502 pomiar częstotliwości
Zakres RozdzielczośćBłąd podstawowy
45,0 V … 65,0 Hz0,1 Hz±(1% w.m. + 1 cyfra)
MPI-502 pomiar napięcia dotykowego (UB) odniesionego do nominalnego prądu różnicowego.
Zakres RozdzielczośćRozdzielczośćBłąd podstawowy
0 … 9,9 V0,1 V0,4 x IΔn10% w.m. ± 5 cyfr
10,0 … 99,9 V0…15% w.m.
MPI-502 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego
Prąd nominalny Zakres pomiarowy RozdzielczośćPrąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA3,3 … 10,0 mA0,1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn±5%IΔn
30 mA9,0 … 30,0 mA
100 mA33 … 100 mA1 mA
300 mA90 … 300 mA
500 mA150 … 500 mA
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od narastającego lub opadającego zbocza wymuszanego prądu upływu.
MPI-502 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego
Prąd nominalny Zakres pomiarowy RozdzielczośćPrąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA4 … 20,0 mA0,1 mA0,35xIΔn … 2,0xIΔn±10%IΔn
30 mA12,0 … 42,0 mA0,35xIΔn … 1,4xIΔn
100 mA40,0 … 140 mA1 mA
300 mA120 … 420 mA
 • Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu.
4. MPI-502 niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,12…400 Ω

MPI-502 pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA

Zakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0 … 199,9 Ω0,1 Ω
200 … 400 Ω1 Ω
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4 … 9 V,
 • prąd wyjściowy przy R < 2 Ω: min. 200 mA,
 • kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych,
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu.

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

MPI-502 – cechy dodatkowe

Przyrząd spełnia wymagania norm:

 • ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa PN-EN 61010 – 1
 • wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa PN-EN 61010 – 031
 • kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN 61326
 • wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych PN-EN 61557 – 10
 • wykonywanie pomiarów – sprawdzanie PN-IEC 60364 – 6 – 61 / PN-HD 60364 – 6
 • ochrona przeciwporażeniowa -wykonywanie pomiarów PN-IEC 60364 – 4 – 41 / PN-HD 60364 – 4 – 41
 • wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze PN-EN 04700

Bezpieczeństwo elektryczne:
Rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 – 1 i PN-EN 61557
Kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 600 V) wg PN-EN 61010 – 1
Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67
Wymiary miernika: 220 mm x 98 mm x 58 mm
Masa miernika: ok. 1 kg
Czas do samoczynnego wyłączenia (auto-off): 300, 600, 900 sekund lub brak
Ilość pomiarów Z lub RCD (dla akumulatorów): > 5000 (2 pomiary na minutę)

MPI-502 – wyposażenie standardowe

Adapter WS-05 z kątowym wtykiem UNI-Schuko
Czerwony przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Żółty przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Niebieski przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym – czerwona
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym – niebieska
Krokodylek żółty K02
Odbiornik – interfejs USB do transmisji radiowej OR-1
Futerał M6 na miernik i jego wyposażenie
Szelki do noszenia miernika
Uchwyt do zawieszenia miernika
Karta gwarancyjna
Certyfikat kalibracji
Zestaw baterii

MPI-502 – wyposażenie dodatkowe

5 m czerwony przewód zakończony wtykami bananowymi
10 m czerwony przewód zakończony wtykami bananowymi
20 m czerwony przewód zakończony wtykami bananowymi
Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko
Program do tworzenia protokołów pomiarowych „SONEL Pomiary Elektryczne PE4”

MPI-502 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-502 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji”

Może spodoba się również…