DT4281 HIOKI profesjonalny multimetr cyfrowy TRMS

1920.00  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria: Tag:

Opis

DT4281 – skrócony opis funkcji pomiarowych

DT4281 profesjonalny multimetr cyfrowy TRMS HIOKI wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– poziom [dBm, dBV].

DT4281 to przenośny multimetr cyfrowy klasy profesjonalnej z cęgowym i bezpośrednim pomiarem prądu
Jest szybkim multimetrem o wysokiej dokładności podstawowej± 0.025 % (dla napięcia stałego) zapewniającej testowanie na poziomie profesjonalnym.

DT4281 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Zalecany okres wzorcowania multimetru DT4281: 1 rok.

1. Pomiar napięcia stałego i przemiennego TRMS

Zakresy pomiarowe: 60.000 mV/600.00 mV/6.0000 V/60.000 V/600.0 V/1000 V
– dokładność podstawowa dla napięcia stałego: ± 0.025 % w.w.
– dokładność podstawowa dla napięcia przemiennego: ± 0.2 % w.w.
– pasmo pomiaru napięcia przemiennego: 20 Hz – 100 kHz

2. Pomiar napięcia przemiennego z nałożoną składową stałą

Zakresy pomiarowe: 6.000 V/60.000 V/600.0 V/1000 V
– dokładność podstawowa: ± 0.3 % w.w.
– pasmo pomiaru: 20 Hz – 100 Hz

3. Pomiar prądu stałego

metoda bezpośrednia:
– zakresy pomiarowe: 600.00 µA/6000.0 µA/60.000 mA/600.00 mA
– dokładność podstawowa pomiaru: ± 0.05 % w.w.

4. Pomiar prądu przemiennego

metoda bezpośrednia:
– zakresy pomiarowe: 600,00 µA/6000,0 µA/60,000 mA/600,00 mA
– dokładność podstawowa pomiaru: ±0,6% w.w.
– pasmo pomiaru dla prądu przemiennego: 20 Hz – 20 kHz
metoda pośrednia z użyciem cęgów:
– zakresy: 10,00 A/20,00 A/50,00 A/100,0 A/200,0 A/500,0 A/ 1000 A
– dokładność podstawowa pomiaru: ±0,6% w.w.
– pasmo pomiaru: od 40 Hz do 1 kHz

5. Pomiar rezystancji

Zakresy pomiarowe: 60.000 Ω/600.00 Ω/6.0000 kΩ/60.000 kΩ/600.00 kΩ/6.0000 MΩ/60.00 MΩ/600.0 MΩ
Dokładność podstawowa: ± 0.03 % w.w.

6. Test ciągłości

Zakres pomiarowy: 600.0 Ω
– sygnalizacja dźwiękowa
– próg sygnalizacji: 20 Ω (domyślny)/50 Ω/100 Ω/500 Ω

7. Pomiar pojemności

Zakresy pomiarowe: 1.000 nF/10.00 nF/100.0 nF/1.000 µF/10.00 µF/100.0 µF/1.000 mF/10.00 mF/100.0 mF
Dokładność podstawowa: ± 1.0 % w.w.

8. Pomiar częstotliwości

Zakresy pomiarowe: 99.999 Hz/999.99 Hz/9.9999 kHz/99.999 kHz/500.00 kHz
Dokładność podstawowa: ± 0.02 % w.w.

9. Pomiar wartości szczytowej

Funkcja aktywna na zakresach: ACV, DCV, DC+ACV, DCµA, DCA, ACµA, ACmA, ACA.
Łącząc pomiar wartości szczytowej z pomiarem DC+AC można mierzyć tętnienia nałożone na sygnał napięcia stałego. Funkcja nadająca się idealnie do sprawdzania tętnień w systemach zasilania np. pojazdów z napędem elektrycznym.

10. Test diody

Zakres pomiaru: 3.600 V, dokładność: ± 0.1 % w.w. prąd pomiarowy: ≤ 1.2 mA
Jeśli wskazanie w kierunku przewodzenia jest mniejsze od wartości progowej, to włącza się sygnał dźwiękowy i czerwone podświetlenie
Próg w kierunku przewodzenia: 0.15 V / 0.5 V (wartość domyślna)/1 V/1,5 V/2,5 V/3 V

11. Pomiar temperatury termoparą typu K

Zakres pomiaru: od -40.0 °C do 800.0 °C
Dokładność pomiaru: ± 0.5 % w.w. ± 3 °C

DT4281 – cechy dodatkowe

Podwójny wyświetlacz z podświetleniem: główny i pomocniczy 2 x 5 cyfr realizujący funkcje jednoczesnego wyświetlania np. napięcia przemiennego i częstotliwości
3-cyfrowy licznik danych (zapisanych w pamięci)
Szybkość odświeżania wskazania: 5 razy na sekundę (przy pomiarze pojemności: od 0,05 do 2 razy na sekundę)
Funkcja True RMS
Funkcja Hold – zamrażanie bieżącego wskazania wyświetlacza
Funkcja Auto Hold – automatyczne zamrażanie wskazania, gdy wynik pomiaru staje się stabilny (w zakresie ustawionych wcześniej wartości progowych)
Funkcja REL – wskazywanie wartości względnej, biorąc jako wartość odniesienia bieżący wynik pomiaru
Funkcja MAX/MIN – wskazywanie wartości maksymalnej lub minimalnej od rozpoczęcia pomiaru
Ustawianie próbkowania: odświeżanie normalne: 5 razy/s lub wolne 1 raz/s (stabilizacja wyświetlanej wartości)
Pamięć wyników pomiarów: ręczny zapis wyników pomiaru do pamięci (400 punktów danych)
Port USB – pobieranie danych pomiarowych z multimetrów na komputerze z zainstalowanym programem DT4900
Funkcje programu komunikacyjnego: przesyłanie zapisanych danych z pamięci wewnętrznej multimetru do komputera; zapisywanie danych w formacie tekstowym; zapisywanie obrazów graficznych i plików z ustawionym odstępem czasowym (lub zapisywanie ręczne); wyświetlanie w czasie rzeczywistym wyników pomiarów na ekranie komputera
Otoczenie pracy: interfejs USB, systemy operacyjne: Windows 7, Vista (SP1 lub nowszy), XP (SP2 lub nowszy)
Filtr dolnoprzepustowy usuwający sygnały harmoniczne:
– częstotliwość odcięcia: fc = 630 Hz
– aktywny w trybach ACV, DCV+ACV (tylko na podzakresach ACV 600/1000 V)
– przydatny np. przy pomiarze sygnału na wyjściu falownika
Wybór szybkości próbkowania (pomiar szybki i wolny)
Pamięć danych pomiarowych (400 punktów)
Wskazywanie poziomu w dBm/dBV
– impedancja standardowa:
4/8/16/32/50/75/93/110/125/135/150/200/250/300/500/600/800/900/1000/1200 Ω (wartość domyślna: 600 Ω)
Wskazywanie wyniku pomiaru prądu stałego w procentach zakresu 4-20 mA lub 0-20 mA
Zasilanie:
– napięcie zasilania: 6 V DC
– źródło zasilania: cztery baterie LR6
– czas pracy ciągłej (przy wyłączonej funkcji DCV i wyłączonym podświetleniu): ok. 100 h – przy zasilaniu z baterii alkalicznych LR6, ok. 30 h – przy zasilaniu z baterii magnezowych R6P
– automatyczne wyłączanie zasilania: po 15 minutach od wykonania ostatniej operacji, na 15 s przed wyłączeniem pulsuje symbol APS
Zintegrowana osłona gumowa: przyrząd wytrzymuje upadek z wysokości 1 m na betonową podłogę
Gniazda pomiarowe: cztery
– mechaniczna blokada nieużywanych gniazd pomiarowych sprzężona z funkcyjnym przełącznikiem obrotowym – ochrona przed ewentualnym błędem operatora
– funkcja aktywna przy pomiarze napięcia i rezystancji (na zakresie „A” są dostępne tylko gniazda „A” i „COM”, a na zakresach „µA/mA” są dostępne tylko gniazda „µA/mA” i „COM”
Zakres temperatur pracy: od -15 °C do 55 °C
Wymiary i masa: 93 x 97 x 53 mm, ok. 650 g (włącznie z bateriami)
Normy: bezpieczeństwo: EN61010-1, kompatybilność elektromagnetyczna: EN61326
Kategoria pomiarowa: III 1000 V, IV 600 V, przewidywane przepięcie przejściowe 8000 V
– gdy napięcie wejściowe przekracza 1000 V AC/DC, wyświetlacz zostaje podświetlony na czerwono
Klasa szczelności obudowy: IP40

DT4281 – wyposażenie standardowe

Przewody pomiarowe L9207-10, instrukcja obsługi, baterie alkaliczne 4 szt.

DT4281 – wyposażenie dodatkowe

Pakiet komunikacyjny DT4900 (zawiera CD z programem, moduł interfejsu USB, przewód połączeniowy USB),
Sonda temperaturowa typu K (ew. wymaga użycia przejściówki),
Torba C0202,
Pasek z mocowaniem magnetycznym Z5004

opcjonalne cęgi prądowe na prąd przemienny
• 9010-50:
– prąd znamionowy: 10/20/50/100/200/500 A a.c.
– dokładność amplitudy (od 45 do 66 Hz): ± 2 % w.w. ± 1 % w.p.
– pasmo pomiaru: od 40 Hz do 1 kHz ± 6 % w.w.
– napięcie wyjściowe: wartość pełnozakresowa (w.p.) 0.2 V a.c. na każdym podzakresie prądu znamionowego
– maksymalne napięcie w mierzonym układzie: 600 V a.c. (50 / 60 Hz)
– maksymalna średnica przewodu (średnica wewnętrzna cęgów): 46 mm
– długość przewodu połączeniowego: 3 m (do połączenia z DT4281 jest niezbędna przejściówka 9704)
– wymiary, masa: 78 x 188 x 35 mm, 420 g
– kategoria pomiarowa: III 600 V
• 9018-50:
– prąd znamionowy: 10/20/50/100/200/500 A a.c.
– dokładność amplitudy (od 45 do 66 Hz): ± 1.5 % w.w. ± 0.1 % w.p.
– pasmo pomiaru: od 40 Hz do 3 kHz ±1 % w.w.
– napięcie wyjściowe: wartość pełnozakresowa (w.p.) 0.2 V a.c. na każdym podzakresie prądu znamionowego
– maksymalne napięcie w mierzonym układzie: 600 V a.c. (50 / 60 Hz)
– maksymalna średnica przewodu (średnica wewnętrzna cęgów): 46 mm
– długość przewodu połączeniowego: 3 m (do połączenia z DT4281 jest niezbędna przejściówka 9704)
– wymiary, masa: 78 x 188 x 35 mm, 420 g
– kategoria pomiarowa: III 600 V
• 9132-50:
– prąd znamionowy: 20/50/100/200/500/1000 A a.c.
– dokładność amplitudy (od 45 do 66 Hz): ± 3 % w.w. ± 0.2 % w.p.
– pasmo pomiaru: od 40 Hz do 1 kHz ±1% w.w.
– napięcie wyjściowe: wartość pełnozakresowa (w.p.) 0.2 V a.c. na każdym podzakresie prądu znamionowego
– maksymalne napięcie w mierzonym układzie: 600 V a.c. (50 / 60 Hz)
– maksymalna średnica przewodu (średnica wewnętrzna cęgów): 55 mm, lub szyna 80 x 20 mm
– długość przewodu połączeniowego: 3 m (do połączenia z DT4281 jest niezbędna przejściówka 9704)
– wymiary, masa miernika: 100 x 224 x 35 mm, 600 g
– kategoria pomiarowa: III 600 V

DT4281 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “DT4281 HIOKI profesjonalny multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię także zainteresować…