CM4373 HIOKI multimetr cęgowy 2000 A AC/DC TRMS

Opis

CM4373 – skrócony opis funkcji pomiarowych

CM4373 multimetr cęgowy 2000 A AC/DC TRMS HIOKI wykonuje następujące pomiary:
– prąd stały
– prąd przemienny
– prąd rozruchowy
– napięcie stałe
– napięcie przemienne
– rezystancja
– częstotliwość
– test diody i ciągłości
– temperatura.

Średnica wewnętrzna cęgów miernika CM4373 wynosi 55 mm. Funkcje miernika (pomiar napięcia DC do 1700 V, pomiar mocy DC) są szczególnie przydatne przy pomiarach instalacji fotowoltaicznych.

CM4373 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności pomiarowe obowiązują w poniższych warunkach środowiskowych:
– temperatura 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna: ≤ 90 %.
Zalecany okres wzorcowania miernika CM4373: 1 rok.

 

1. CM4373 – pomiar prądu przemiennego TRMS

Zakres pomiarowy 1.0 – 600.0 A, dokładność pomiaru: ± 1.8 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 10 – 45 Hz; ± 1.3 % w.w. ± 3 cyfry w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 2 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 10 – 1800 A, dokładność pomiaru: ± 1.8 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 10 – 45 Hz; ± 1.3 % w.w. ± 3 cyfry w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 2 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 1801 – 2000 A, dokładność pomiaru: ± 2.8 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 10 – 45 Hz; ± 2.3 % w.w. ± 3 cyfry w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz

2. CM4373 – pomiar prądu stałego

Zakres pomiarowy 1.0 – 600.0 A, dokładność pomiaru: ± 1.3 % w.w. ± 3 cyfry
Zakres pomiarowy 10 – 2000 A, dokładność pomiaru: ± 1.3 % w.w. ± 3 cyfry

3. CM4373 – pomiar prądu stałego + przemiennego (DC + AC)

Zakres pomiarowy 1.0 – 600.0 A, dokładność pomiaru: ± 1.8 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 10 – 45 Hz; ± 1.3 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 2 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 10 – 1800 A, dokładność pomiaru: ± 1.8 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 10 – 45 Hz; ± 1.3 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 2 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 1801 – 2000 A, dokładność pomiaru: ± 2.8 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 10 – 45 Hz; ± 2.3 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz

4. CM4373 – pomiar mocy prądu stałego

Zakres pomiarowy 0.000 VA – 3400 kVA, dokładność pomiaru: ± 2 % w.w. ± 20 cyfr

5. CM4373 – pomiar napięcia przemiennego

Zakres pomiarowy 0.000 – 0.299 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 15 cyfr w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 0.9 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 15 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 0.300 – 6.000 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 0.9 % w.w. ± 3 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 3.00 – 60.00 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 0.9 % w.w. ± 3 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 30.0 – 600.0 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 0.9 % w.w. ± 3 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 50 – 1000 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 0.9 % w.w. ± 3 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 5 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz

6. CM4373 – pomiar napięcia stałego

Zakres pomiarowy 0.0 – 600.0 mV, dokładność pomiaru ± 0.5 % w.w. ± 5 cyfr, impedancja wejściowa 6.7 MΩ ± 5 %
Zakres pomiarowy 0.000 – 6.000 V, dokładność pomiaru ± 0.5 % w.w. ± 3 cyfry, impedancja wejściowa 6.7 MΩ ± 5 %
Zakres pomiarowy 0.00 – 60.00 V, dokładność pomiaru ± 0.5 % w.w. ± 3 cyfry, impedancja wejściowa 6.1 MΩ ± 5 %
Zakres pomiarowy 0.0 – 600.0 V, dokładność pomiaru ± 0.5 % w.w. ± 3 cyfry, impedancja wejściowa 6.0 MΩ ± 5 %
Zakres pomiarowy 0 – 1000 V, dokładność pomiaru ± 0.5 % w.w. ± 3 cyfry, impedancja wejściowa 6.0 MΩ ± 5 %
Zakres pomiarowy 1001 – 1700 V, dokładność pomiaru ± 2 % w.w. ± 5 cyfr, impedancja wejściowa 6.0 MΩ ± 5 %

7. CM4373 – pomiar napięcia stałego + przemiennego (DC + AC)

Zakres pomiarowy 0.000 – 0.299 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 23 cyfry w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 1 % w.w. ± 23 cyfry w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 23 cyfry w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 0.300 – 6.000 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 1 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 3.00 – 60.00 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 1 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 13 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 30.0 – 600.0 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 1 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz
Zakres pomiarowy 50 – 1000 V,  dokładność pomiaru: ± 1.5 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 15 – 45 Hz; ± 1 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 45 – 66 Hz; ± 1.5 % w.w. ± 7 cyfr w zakresie częstotliwości 66 Hz – 1 kHz

8. CM4373 – pomiar częstotliwości

Zakres pomiarowy 1.000 – 9.999 Hz, dokładność pomiaru ± 0.1 % w.w. ± 3 cyfry
Zakres pomiarowy 1.00 – 99.99 Hz, dokładność pomiaru ± 0.1 % w.w. ± 1 cyfra
Zakres pomiarowy 1.0 – 999.9 Hz, dokładność pomiaru ± 0.1 % w.w. ± 1 cyfra

9. CM4373 – test ciągłości obwodu

Zakres pomiarowy 0.0 – 600.0 Ω, dokładność pomiaru ± 0.7 % w.w. ± 5 cyfr
Prąd pomiarowy 200 µA ± 20 %, napięcie bez obciążenia maks. 2.0 V
Sygnał dźwiękowy poniżej 25 Ω ± 10 Ω
Brak sygnału dźwiękowego powyżej 245 Ω ± 10 Ω

10. CM4373 – test diody

Zakres pomiarowy 0.000 – 1.800 V, dokładność pomiaru ± 0.7 % w.w. ± 5 cyfr
Prąd pomiarowy 200 µA ± 20 %, napięcie bez obciążenia maks. 2.0 V

11. CM4373 – pomiar rezystancji

Zakres pomiarowy 0.0 – 600.0 Ω, dokładność pomiaru ± 0.7 % w.w. ± 5 cyfr, prąd pomiarowy 200 µA ± 20 %
Zakres pomiarowy 0.000 – 6.000 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.7 % w.w. ± 5 cyfr, prąd pomiarowy 100 µA ± 20 %
Zakres pomiarowy 0.00 – 60.00 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.7 % w.w. ± 5 cyfr, prąd pomiarowy 10 µA ± 20 %
Zakres pomiarowy 0.0 – 600.0 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.7 % w.w. ± 5 cyfr, prąd pomiarowy 1 µA ± 20 %
Napięcie bez obciążenia maks. 2.0 V

12. CM4373 – pomiar pojemności

Zakres pomiarowy 0.000 – 1.100 µF, dokładność pomiaru ± 1.9 % w.w. ± 5 cyfr, prąd rozładowania 10 nA / 100 nA / 1 µA ± 20 %
Zakres pomiarowy 0.00 – 11.00 µF, dokładność pomiaru ± 1.9 % w.w. ± 5 cyfr, prąd rozładowania 100 nA / 1 µA / 10 µA ± 20 %
Zakres pomiarowy 0.0 – 110.0 µF, dokładność pomiaru ± 1.9 % w.w. ± 5 cyfr, prąd rozładowania 1 µA / 10 µA / 100 µA ± 20 %
Zakres pomiarowy 0 – 1100 µF, dokładność pomiaru ± 1.9 % w.w. ± 5 cyfr, prąd rozładowania 10 µA / 100 µA / 200 µA ± 20 %
Napięcie bez obciążenia maks. 2.0 V

13. CM4373 – pomiar temperatury

Zakres pomiarowy -40.0 °C ~ 400.0 °C, dokładność pomiaru ± 0.5 % w.w. ± 30 cyfr
Zakres pomiarowy -40.0 °F ~ 752.0 °F, dokładność pomiaru ± 0.5 % w.w. ± 54 cyfr

14. CM4373 – detektor napięcia przemiennego

Zakres pomiarowy Hi, 40 – 600 V AC, 50 / 60 Hz
Zakres pomiarowy Lo, 80 – 600 V AC, 50 / 60 Hz

CM4373 – cechy dodatkowe

Średnica wewnętrzna cęgów: 55 mm
Cęgi wytrzymują 30000 cykli otwierania/zamykania – wytrzymałość zwiększona trzykrotnie w porównaniu z multimetrami cęgowymi HIOKI poprzedniej generacji
Automatyczna/ręczna zmiana zakresu pomiarowego
Metoda pomiaru prądu i napięcia przemiennego: True RMS
Możliwość pomiaru napięcia stałego do 1700 V – funkcja przydatna przy ocenie systemów fotowoltaicznych
Pomiar prądów rozruchowych – funkcja INRUSH; miernik CM4373 mierzy automatycznie prąd rozruchowy jako wartość RMS i jednocześnie jego szczytową wartość maksymalną (np. wartość prądu w momencie włączenia silnika lub prąd zgrzewania), moment pomiaru jest sygnalizowany krótkim sygnałem dźwiękowym
Automatyczne wykrywanie rodzaju napięcia prądu – stały/przemienny; funkcja eliminuje potrzebę ustawiania (przełączania) rodzaju sygnału, szczególnie przydatna w otoczeniach pomiarowych, w których przewody lub elementy z sygnałem stałym i przemiennym znajdują się obok siebie
Automatyczne wykrywanie przewodu będącego pod napięciem: zakres wykrywania napięcia przemiennego: od 40 do 600 V (50/60 Hz); w momencie wykrycia włącza się krótki sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zostaje podświetlony na czerwono
Podświetlany, podwójny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Szybkość pomiaru: 5 pomiarów na sekundę (włącznie z pomiarem pojemności, częstotliwości i temperatury)
Jednoczesny pomiar i wyświetlanie napięcia i prądu stałego; funkcja szczególnie przydatna przy sprawdzaniu akumulatorów samochodowych; funkcja umożliwia pomiar mocy DC: od 0.000 VA do 3400 kVA
Zamrażanie bieżącego wskazania wyświetlacza (HOLD)
Automatyczne zamrażanie bieżącego wskazania (AUTO HOLD): gdy mierzony prąd ustabilizuje się, to jego wskazania zostanie zamrożone i włącza się krótki sygnał dźwiękowy – funkcja przydatna, gdy przewód z mierzonym prądem znajduje się zbyt wysoko lub nisko, utrudniając kontrolę i odczytanie wskazania
Wskazywanie wartości maksymalnej i minimalnej
Filtr przeciwzakłóceniowy
Zasilanie: 3 V DC, 2 baterie alkaliczne typu LR03, czas pracy ciągłej: około 40 h
Automatyczne wyłączanie zasilania
Odporny na wnikanie wody i kurzu: klasa szczelności IP54 (cęgi), IP50 (obszar czujnika prądu)
Bezpieczeństwo: KAT. III 1000 V, KAT. IV 600 V
Szeroki zakres temperatur pracy: -25 °C ~ 65 °C

CM4373 – wyposażenie standardowe

Neseser C0203
Dwie baterie LR03
Przewody pomiarowe L9207-10
Instrukcja obsługi

CM4373 – wyposażenie dodatkowe

Czujnik pomiarowy temperatury: termopara typu K

CM4373 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CM4373 HIOKI multimetr cęgowy 2000 A AC/DC TRMS”

Może spodoba się również…