CENTER 122 multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych

690.00  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

CENTER 122 – skrócony opis funkcji pomiarowych

CENTER 122 multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– prędkość obrotowa
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów > 1 ms.

CENTER 122 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 80 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru CENTER 122: 1 rok.

1. CENTER 122 pomiar napięcia stałego

Zakres pomiarowy 400 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność 0.3 % + 2 cyfry, impedancja wejściowa ok. 100 MΩ
Zakres pomiarowy 4 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność 0.3 % + 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
Zakres pomiarowy 40 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność 0.3 % + 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
Zakres pomiarowy 400 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność 0.3 % + 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
Zakres pomiarowy 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność 0.5 % + 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
Ochrona przed przeciążeniem: 1200 Vp na wszystkich zakresach

2. CENTER 122 pomiar napięcia przemiennego TRMS

Zakres pomiarowy 400 mV, rozdzielczość 0.1 mV, impedancja wejściowa ok. 100 MΩ
Zakres pomiarowy 4 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność 0.5 % + 5 cyfr w pasmie 45 – 500 Hz, 1 % + 5 cyfr w pasmie 0.5 – 1 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
Zakres pomiarowy 40 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność 0.5 % + 5 cyfr w pasmie 45 – 500 Hz, 1 % + 5 cyfr w pasmie 0.5 – 1 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
Zakres pomiarowy 400 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność 0.5 % + 5 cyfr w pasmie 45 – 500 Hz, 1 % + 5 cyfr w pasmie 0.5 – 1 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
Zakres pomiarowy 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność 0.5 % + 5 cyfr w pasmie 45 – 500 Hz, 1.2 % + 5 cyfr w pasmie 0.5 – 1 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
Ochrona przed przeciążeniem: 1200 Vp na wszystkich zakresach

3. CENTER 122 test diody

Rozdzielczość 1 mV, dokładność 1 % + 2 cyfry
Prąd pomiarowy: < 1 mA
Napięcie bez obciążenia: < 3.5 V
Ochrona przed przeciążeniem: 600 Vsk

4. CENTER 122 test ciągłości

Wartość graniczna ciągłości: 40 Ω
Napięcie pomiarowe: < 1.5 V
Ochrona przed przeciążeniem: 600 Vsk

5. CENTER 122 pomiar prądu stałego

Zakres pomiarowy 400 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność 0.8 % + 2 cyfry, bezpiecznik 0.5 A / 600 V
Zakres pomiarowy 4000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność 0.8 % + 2 cyfry, bezpiecznik 0.5 A / 600 V
Zakres pomiarowy 40 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność 0.8 % + 2 cyfry, bezpiecznik 0.5 A / 600 V
Zakres pomiarowy 400 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność 0.8 % + 2 cyfry, bezpiecznik 0.5 A / 600 V
Zakres pomiarowy 20 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność 1 % + 2 cyfry, bezpiecznik 0.5 A / 600 V

6. CENTER 122 pomiar prądu przemiennego TRMS

Zakres pomiarowy 400 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność 1.3 % + 5 cyfr w pasmie 45 – 500 Hz, 1.6 % + 5 cyfr w pasmie 0.5 – 1 kHz, bezpiecznik 0.5 A / 600 V
Zakres pomiarowy 4000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność 1.3 % + 5 cyfr w pasmie 45 – 500 Hz, 1.6 % + 5 cyfr w pasmie 0.5 – 1 kHz, bezpiecznik 0.5 A / 600 V
Zakres pomiarowy 40 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność 1.3 % + 5 cyfr w pasmie 45 – 500 Hz, 1.6 % + 5 cyfr w pasmie 0.5 – 1 kHz, bezpiecznik 0.5 A / 600 V
Zakres pomiarowy 400 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność 1.3 % + 5 cyfr w pasmie 45 – 500 Hz, 1.6 % + 5 cyfr w pasmie 0.5 – 1 kHz, bezpiecznik 0.5 A / 600 V
Zakres pomiarowy 20 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność 1.5 % + 5 cyfr w pasmie 45 – 500 Hz, 1.8 % + 5 cyfr w pasmie 0.5 – 1 kHz, bezpiecznik 0.5 A / 600 V

7. CENTER 122 pomiar rezystancji

Zakres pomiarowy 400 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność 0.6 % + 2 cyfry
Zakres pomiarowy 4 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność 0.6 % + 2 cyfry
Zakres pomiarowy 40 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność 0.6 % + 2 cyfry
Zakres pomiarowy 400 kΩ, rozdzielczość 100 Ω, dokładność 0.6 % + 2 cyfry
Zakres pomiarowy 4 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność 0.6 % + 2 cyfry
Zakres pomiarowy 40 MΩ, rozdzielczość 10 kΩ, dokładność 1 % + 3 cyfry
Napięcie pomiarowe: < 1.5 V DC
Ochrona przed przeciążeniem: 600 Vsk

8. CENTER 122 pomiar częstotliwości

Zakres pomiarowy 4 kHz, rozdzielczość 1 Hz, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 40 kHz, rozdzielczość 10 Hz, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 400 kHz, rozdzielczość 100 Hz, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 4 MHz, rozdzielczość 1 kHz, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 40 MHz, rozdzielczość 10 kHz, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Ochrona przed przeciążeniem: 600 Vsk

9. CENTER 122 pomiar temperatury

Zakres pomiarowy -50 °C ~ 0 °C , rozdzielczość 1 °C, dokładność 1 % + 4 cyfry
Zakres pomiarowy 0 °C ~ 1000 °C , rozdzielczość 1 °C, dokładność 1 % + 3 cyfry
Zakres pomiarowy -58 °F ~ 32 °F , rozdzielczość 1 °F, dokładność 1 % + 8 cyfr
Zakres pomiarowy 32 °F ~ 1832 °F , rozdzielczość 1 °F, dokładność 1 % + 8 cyfr
Ochrona przed przeciążeniem: 600 Vsk

10. CENTER 122 pomiar prędkości obrotowej

Zakres pomiarowy 40k obr/min, rozdzielczość 0.01k obr/min, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 400k obr/min, rozdzielczość 0.1k obr/min, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 4M obr/min, rozdzielczość 1k obr/min, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 40M obr/min, rozdzielczość 10k obr/min, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 400M obr/min, rozdzielczość 100k obr/min, dokładność 0.05 % + 1 cyfra
Ochrona przed przeciążeniem: 600 Vsk

11. CENTER 122 pomiar pojemności

Zakres pomiarowy 4 nF, rozdzielczość 1 pF, dokładność 1.9 % + 20 cyfr
Zakres pomiarowy 40 nF, rozdzielczość 10 pF, dokładność 1.5 % + 10 cyfr
Zakres pomiarowy 400 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność 1.5 % + 10 cyfr
Zakres pomiarowy 4 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność 1.5 % + 10 cyfr
Zakres pomiarowy 40 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność 1.9 % + 10 cyfr
Zakres pomiarowy 400 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność 1.9 % + 10 cyfr
Zakres pomiarowy 4 mF, rozdzielczość 1 µF, dokładność 1.9 % + 10 cyfr
Ochrona przed przeciążeniem: 600 Vsk

CENTER 122 – cechy dodatkowe

Kategoria Instalacyjna KAT III
Stopień zanieczyszczenia środowiska: 2
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Użytkowanie wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych
Zakres wilgotności względnych pracy: 80 % maks.
Wyświetlacz: pole cyfrowe – maksymalne wskazanie 4000, pole analogowe – bargraf 41 segmentowy
Szybkość próbkowania (odświeżanie wskazania): pole cyfrowe – 2 pomiary /s, bargraf analogowy – 20 razy /s
Wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego: na wyświetlaczu pojawia się symbol „OL”
Sygnalizacja niskiego napięcia baterii (konieczności wymiany na nową): gdy napięcie baterii spadnie poniżej poziomu wymaganego do poprawnej pracy miernika zostaje wyświetlony symbol baterii
Typ baterii: IEC 6F22 (9 V) lub NEDA 1604 lub JIS006P
Czas pracy baterii: 100 h typowo (przy zastosowaniu baterii alkalicznej)
Polaryzacja: sygnalizacja ujemnego napięcia wejściowego przez wyświetlenie symbolu „-„
Automatyczne wyłączenie zasilania miernika po 30 minutach braku aktywności operatora.
Logger (rejestrator) danych pomiarowych: pojemność pamięci 32000 rekordów.
Zakres temperatur i wilgotności względnych pracy: temperatura od 0 °C do 40 °C, wilgotność względna poniżej 70 %.
Zakres temperatur i wilgotności względnych składowania: temperatura od -10 °C do 60 °C, wilgotność względna poniżej 70 %.
Kompatybilność elektromagnetyczna: tylko na podzakresach pomiarowych napięcia i prądu przemiennego, poziom natężenia pola elektrycznego sygnałów zakłócających w.cz. 3 V / m; Dokładność całkowita = dokładność specyfikowana + 2.0 % wartości pełnego zakresu
Bezpieczeństwo: przyrząd spełnia wymagania normy bezpieczeństwa EN 61010 część1: 1993, kat. III 1000 V.
Certyfikat: znak CE
Wymiary miernika (długość x szerokość x wysokość): przyrząd: 198 x 86 x 48 [mm, przyrząd z osłoną gumową: 209 x 94 x 48 [mm]
Masa miernika: ok. 430 g (z osłoną gumową ok. 600 g)

 

CENTER 122 – wyposażenie standardowe

Przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi, adapter do sondy temperaturowej, sonda temperaturowa perełkowa – termopara typu K, osłona gumowa, przewód do interfejsu RS-232C, oprogramowanie.

CENTER 122 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “CENTER 122 multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych”

Może Cię także zainteresować…