BM907s Brymen multimetr cyfrowy TRMS

Opis

BM907s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM907s multimetr cyfrowy TRMS Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne
– prąd stały
– prąd przemienny
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość (dla prądu, napięcia i sygnałów logicznych)
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów 5 ms
– pomiary względne
– bezdotykowy wykrywacz napięcia.

BM907s to najbardziej rozbudowany model z serii multimetrów nowej generacji przeznaczonych dla elektryków i utrzymania ruchu. Typowe funkcje to pomiar ACV/DCV do 1000 V i ACA/DCA do 9 A. BM907s wykonuje pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS) ACV i ACA. Do funkcji dodatkowych należy pomiar pojemności, częstotliwości i temperatury w zakresie -50 ~ +1000 ºC. Miernik ma innowacyjne funkcje: VFD (V & Hz) przeznaczoną do jednoczesnego pomiaru napięcia i częstotliwości falowników (0 ~ 1000V AC, 10 ~ 400Hz), bardzo szybki CREST-MAX pozwalający na wychwytywanie impulsów 5ms (niespotykana szybkość w tej klasie) i bezdotykowe wykrywanie pola elektrycznego (EF). Wysoki stopień ochrony miernika to: przeciążenie 1000 V, przepięcia 6 kV, bezpieczeństwo CAT III 600 V. Miernik BM907s posiada podwójny podświetlany LCD z próbkowaniem 5 razy/sekundę. Serię uzupełniają mierniki BM905s i BM906s.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM907s:
 • True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • Pomiar temperatury
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Hz – jednoczesne wskazanie częstotliwości i mierzonego napięcia lub prądu – na podwójnym wyświetlaczu
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX impulsów trwających > 5 ms, tylko V i A
 • EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • VFD (ACV & Hz) – jednoczesny pomiar napięcia i częstotliwości falowników
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń.

BM907s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru BM907s: 1 rok.

1. BM907s test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 10 Ω, max. 120 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak

2. BM907s DCV – napięcie stałe

Zakres pomiarowy 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry
Zakres pomiarowy 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.3 % ± 3 cyfry
Zakres pomiarowy 6 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.2 % ± 3 cyfry
Zakres pomiarowy 60 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry
Zakres pomiarowy 600 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 1.0 % ± 3 cyfry
Zakres pomiarowy 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± 1.0 % ± 3 cyfry

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms (600 V DC peak, 600 V AC rms na zakresach 60 mV, 600 mV)

3. BM907s ACV – napięcie przemienne TRMS

Zakres pomiarowy 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 1.3 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 500 Hz
Zakres pomiarowy 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 1.0 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 500 Hz
Zakres pomiarowy 6 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 500 Hz
Zakres pomiarowy 60 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.3 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 500 Hz
Zakres pomiarowy 600 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 2.0 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 500 Hz
Zakres pomiarowy 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± 2.0 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 500 Hz

Zakres pomiarowy 6 V (VFD), rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 3.5 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
Zakres pomiarowy 60 V (VFD), rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 3.5 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
Zakres pomiarowy 600 V (VFD), rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 3.5 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
Zakres pomiarowy 1000 V (VFD), rozdzielczość 1 V, dokładność ± 3.5 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz

Zakres pomiarowy 6 V (VFD), rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 2.5 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 20 – 200 Hz
Zakres pomiarowy 60 V (VFD), rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 2.5 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 20 – 200 Hz
Zakres pomiarowy 600 V (VFD), rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 2.5 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 20 – 200 Hz
Zakres pomiarowy 1000 V (VFD), rozdzielczość 1 V, dokładność ± 2.5 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 20 – 200 Hz

Zakres pomiarowy 6 V (VFD), rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 7 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 200 – 400 Hz
Zakres pomiarowy 60 V (VFD), rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 7 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 200 – 400 Hz
Zakres pomiarowy 600 V (VFD), rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 7 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 200 – 400 Hz
Zakres pomiarowy 1000 V (VFD), rozdzielczość 1 V, dokładność ± 7 % ± 8 cyfr, zakres częstotliwości 200 – 400 Hz

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms (600 V DC peak, 600 V AC rms na zakresach 60 mV, 600 mV)
Współczynnik szczytu: CF < 3.3 : 1 w połowie skali CF < 1.65 : 1 na pełnej skali
True RMS dla wartości z przedziału 5 ~ 100 % danego zakresu pomiarowego
W trybie VFD dokładność liniowo zmniejsza się od 2.5 % + 8 cyfr przy 200 Hz do 7 % + 8 cyfr przy 400 Hz

4. BM907s DCA – prąd stały

Zakres pomiarowy 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 1.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 250 V / A
Zakres pomiarowy 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 1.0 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 250 V / A
Zakres pomiarowy 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 2.0 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 4 V / A
Zakres pomiarowy 600 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 1.5 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 4 V / A
Zakres pomiarowy 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A
Zakres pomiarowy 9 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 1.2 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 0.045 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 0.63 A / 500 V na zakresach ≤ 600 mA; 10 A / 600 V na zakresach ≥ 6 A
9 A pomiar ciągły, 9 – 15 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

5. BM907s ACA – prąd przemienny TRMS

Zakres pomiarowy 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 2.0 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 250 V / A
Zakres pomiarowy 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 250 V / A
Zakres pomiarowy 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 2.5 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 4 V / A
Zakres pomiarowy 600 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 2.1 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 4 V / A
Zakres pomiarowy 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 2.0 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A
Zakres pomiarowy 9 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 1.8 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A

Zakres częstotliwości: 50 Hz – 500 Hz
Zabezpieczenie przeciążeniowe: 0.63 A / 500 V na zakresach  ≤ 600 mA; 10 A / 600 V na zakresach ≥ 6 A
9 A pomiar ciągły, 9 – 15 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
Współczynnik szczytu: < 3.30 w połowie skali, < 1.65 : 1 na pełnej skali
True RMS dla wartości z przedziału 5 ~ 100 % danego zakresu pomiarowego

6. BM907s rezystancja

Zakres pomiarowy 600 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 8 cyfr, napięcie bez obciążenia 0.45 V
Zakres pomiarowy 6 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.45 V
Zakres pomiarowy 60 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.45 V
Zakres pomiarowy 600 kΩ, rozdzielczość 100 Ω, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.45 V
Zakres pomiarowy 6 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, napięcie bez obciążenia 0.45 V
Zakres pomiarowy 60 MΩ, rozdzielczość 10 kΩ, dokładność pomiaru ± 2.5 % ± 5 cyfr, napięcie bez obciążenia 0.45 V

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak / 600 V AC rms

7. BM907s pojemność

Zakres pomiarowy 600 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr
Zakres pomiarowy 6 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr
Zakres pomiarowy 60 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 5 cyfr
Zakres pomiarowy 600 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 5 cyfr
Zakres pomiarowy 3000 µF, rozdzielczość 1 µF, dokładność pomiaru ± 4.0 % ± 5 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak / 600 V AC rms
Dokładność dla zakresu 60.00 nF nie została określona
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
Na zakresach 600 µF i 3000 µF – współczynnik temperaturowy: 0.25 x określona dokładność / °C przy temp 0 ~ 18 °C i 28 ~ 40 °C

8. BM907s częstotliwość

Zakres pomiarowy 5 – 20 Hz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość > 1 V (sinus), funkcja DCmV-Logic
Zakres pomiarowy 20 Hz – 300 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość > 1.9 V (sinus), funkcja DCmV-Logic
Zakres pomiarowy 20 Hz – 300 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość > 2.6 V (prostokąt), funkcja DCmV-Logic
Zakres pomiarowy 10 Hz – 300 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 100 mV, funkcja AC 600 mV
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 0.6 V, funkcja AC 6 V
Zakres pomiarowy 10 Hz – 50 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 6 V, funkcja AC 60 V
Zakres pomiarowy 10 Hz – 50 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 60 V, funkcja AC 600 V
Zakres pomiarowy 45 Hz – 10 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 600 V, funkcja AC 1000 V
Zakres pomiarowy 10 Hz – 400 Hz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 0.6 – 2.1 V, funkcja VFD AC 6 V
Zakres pomiarowy 10 Hz – 400 Hz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 6 – 21 V, funkcja VFD AC 60 V
Zakres pomiarowy 10 Hz – 400 Hz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 21 – 60 V, funkcja VFD AC 600 V
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 60 µA, funkcja VFD AC 600 µA
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 600 µA, funkcja VFD AC 6000 µA
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 6 mA, funkcja VFD AC 60 mA
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 60 mA, funkcja VFD AC 600 mA
Zakres pomiarowy 20 Hz – 3 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 600 mA, funkcja VFD AC 6 A
Zakres pomiarowy 20 Hz – 3 kHz, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 4 cyfry, czułość 6 A, funkcja VFD AC 9 A

Czułość trybu VFD maleje liniowo z 10 % pełnej skali przy 200 Hz do 35 % pełnej skali przy 400 Hz

9. BM907s temperatura

Zakres pomiarowy -50 °C ~ 1000 °C, dokładność ± 1.0 % ± 3 °C

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak / 600 V AC rms
Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond temperaturowych

10. BM907s test diod

Prąd testu: 0.2 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 1.8 V DC
Zakres pomiarowy 1 V, rozdzielczość 1 mV

11. BM907s bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Częstotliwość detekcji: 50/60 Hz
Wartość napięcia 10 – 36 V, wskazanie bargrafu –
Wartość napięcia 23 – 83 V, wskazanie bargrafu – –
Wartość napięcia 59 – 165 V, wskazanie bargrafu – – –
Wartość napięcia 124 – 330 V, wskazanie bargrafu – – – –
Wartość napięcia > 250 V, wskazanie bargrafu – – – – –

BM907s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:
Kat. III 600V AC/DC
Kat. IV 300V AC/DC
Kat. II 1000V AC/DC
UL61010-1 (druga edycja)
PN-EN61010-1 (druga edycja)
IEC61010-1 (druga edycja)
Kompatybilność elektromagnetyczna:
PN-EN61326-1
PN-EN55022
PN-EN61000-3-3
PN-EN61000-3-2
PN-EN61000-4-11
PN-EN61000-4-8
PN-EN61000-4-6
PN-EN61000-4-3
PN-EN61000-4-2
PN-EN61000-4-4
PN-EN61000-4-5
Certyfikaty: oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC), podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Ochrona przeciwprzepięciowa: 6.0 kV (1.2 / 50μs SURGE)
Wyświetlacz LCD podwójny 3 5/6 cyfry, maksymalne wskazanie 6000; 3 cyfry, maksymalne wskazanie 999, próbkowanie 5 razy/s
Wskazanie polaryzacji: automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Zasilanie: baterie alkaliczne 1.5 V (AAA, NEDA 24A, LR03) 2 szt.
Sygnalizacja wyczerpania baterii: poniżej napięcia ok. 2.4 V
Automatyczne wyłączenie zasilania: po około 34 min bezczynności
Warunki środowiskowe pracy: 0 °C ÷ 40 °C; wilgotność względna RH < 80 % do temp. 31 °C spadająca liniowo do 50 % dla temp. 40 °C
Warunki środowiskowe przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru (dł. x szer. x głęb.): 198 mm x 97 mm x 55 mm z holsterem; 186 mm x 87 mm x 35 mm bez holstera
Masa multimetru: 430 g (z holsterem), 340 g (bez holstera)

BM907s – wyposażenie standardowe

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Sonda do pomiaru temperatury typu K
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM907s – wyposażenie dodatkowe

 • TCK – adapter: gniazdo do sond typu K – wtyk (2 x banan 4 mm)

BM907s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM907s Brymen multimetr cyfrowy TRMS”

Może spodoba się również…