BM807s Brymen multimetr cyfrowy TRMS

Opis

BM807s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM807s multimetr cyfrowy TRMS Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– temperatura
– współczynnik wypełnienia
– test diody
– test ciągłości
– pomiary względne.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM807s:
 • TrueRMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • MAX HOLD – rejestracja maksymalnej wartości
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

BM807s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru BM807s: 1 rok.

1. BM807s test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 20 Ω, max. 120 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak

2. BM807s DCV – napięcie stałe

Zakres pomiarowy 400 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.3 % ± 4 cyfry
Zakres pomiarowy 4 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 4 cyfry
Zakres pomiarowy 40 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.5 % ± 4 cyfry
Zakres pomiarowy 400 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 0.5 % ± 4 cyfry
Zakres pomiarowy 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 30 pF (1000 MΩ na zakresie 400 mV)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
NMRR – współczynnik tłumienia sygnału nałożonego: 50 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz
CMRR – Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 120 dB lub więcej dla 50 / 60Hz (Rs = 1 kΩ)

3. BM807s ACV – napięcie przemienne TRMS

Zakres pomiarowy 400 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 4.0 % ± 5 cyfr
Zakres pomiarowy 4 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr
Zakres pomiarowy 40 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr
Zakres pomiarowy 400 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr
Zakres pomiarowy 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± 4.0 % ± 5 cyfr

Zakres częstotliwości: 50 Hz – 500 Hz
Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 30 pF (1000 MΩ na zakresie 400 mV)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Współczynnik szczytu: CF < 3.5 : 1 w połowie skali; CF < 1.75 : 1 dla pełnej skali
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 60 dB lub więcej dla DC do 60 Hz (Rs = 1 kΩ)
Dla zakresu 400 mV dokładność określona od 10 mV AC

4. BM807s DCA – prąd stały

Zakres pomiarowy 400 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 2.0 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
Zakres pomiarowy 4000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 1.2 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 150 V / A
Zakres pomiarowy 40 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 2.0 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
Zakres pomiarowy 400 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 1.2 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 3.3 V / A
Zakres pomiarowy 4 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 2.0 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.03 V / A
Zakres pomiarowy 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 1.2 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 0.03 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 0.5 A / 250 V na zakresach ≤ 400 mA; 15 A / 250 V na zakresach ≥ 4 A
10 A pomiar ciągły, 20 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

5. BM807s ACA – prąd przemienny TRMS

Zakres pomiarowy 400 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 2.0 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
Zakres pomiarowy 4000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 1.5 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 150 V / A
Zakres pomiarowy 40 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 2.0 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
Zakres pomiarowy 400 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 1.7 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 3.3 V / A
Zakres pomiarowy 4 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 2.0 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.03 V / A
Zakres pomiarowy 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 1.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 0.03 V / A

Zakres częstotliwości: 50 Hz – 500 Hz
Zabezpieczenie przeciążeniowe: 0.5 A / 250 V na zakresach ≤ 400 mA; 15 A / 250 V na zakresach ≥ 4 A
10 A pomiar ciągły, 20 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
Współczynnik szczytu: CF < 3.5 : 1 w połowie skali; CF < 1.75 : 1 dla pełnej skali

6. BM807s rezystancja

Zakres pomiarowy 400 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 6 cyfr, napięcie bez obciążenia 0.4 V
Zakres pomiarowy 4 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.4 V
Zakres pomiarowy 40 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.4 V
Zakres pomiarowy 400 kΩ, rozdzielczość 100 Ω, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.4 V
Zakres pomiarowy 4 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.4 V
Zakres pomiarowy 40 MΩ, rozdzielczość 10 kΩ, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.4 V

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak / 600 V AC rms

7. BM807s pojemność

Zakres pomiarowy 500 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 6 cyfr
Zakres pomiarowy 5 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 6 cyfr
Zakres pomiarowy 50 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 6 cyfr
Zakres pomiarowy 500 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 6 cyfr
Zakres pomiarowy 3000 µF, rozdzielczość 1 µF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 6 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak / 600 V AC rms
Dokładność dla zakresu 50.00 nF nie została określona
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

8. BM807s częstotliwość

Zakres pomiarowy 50 Hz, rozdzielczość 0.01 Hz, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, czułość > 0.9 V rms (sinus)
Zakres pomiarowy 500 Hz, rozdzielczość 0.1 Hz, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, czułość > 2.6 V p lub 1.9 V rms (sinus)
Zakres pomiarowy 5 kHz, rozdzielczość 1 Hz, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, czułość > 2.6 V p lub 1.9 V rms (sinus)
Zakres pomiarowy 50 kHz, rozdzielczość 10 Hz, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, czułość > 2.6 V p lub 1.9 V rms (sinus)
Zakres pomiarowy 500 kHz, rozdzielczość 100 Hz, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, czułość > 4.2 V p lub 3 V rms (sinus)
Zakres pomiarowy 1 MHz, rozdzielczość 1 kHz, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, czułość > 4.2 V p lub 3 V rms (sinus)

Dokładność została określona przy < 20 V AC rms
Dokładność i czułość dla zakresu 5.000 Hz nie zostały określone

9. BM807s temperatura

Zakres pomiarowy -20 °C ~ 300 °C, dokładność ± 2.0 % ± 3 °C

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak / 600 V AC rms
Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

10. BM807s test diod

Prąd testu: 0.25 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 1.6 V DC
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V DC / 600 V AC rms

BM807s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:
UL3111-1 (1994)
Kat. III 600V AC/DC
Kat. II 1000V AC/DC
PN-EN61010-1 (druga edycja)
Kompatybilność elektromagnetyczna:
PN-EN61326
PN-EN61000-4-3
PN-EN61000-4-2
Certyfikaty:
Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
89/336/EEC
CENELEC 73/23/EEC
Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Ochrona przeciwprzepięciowa: 6.5 kV (1.2/50μs SURGE)
Wyświetlacz LCD z podświetleniem, 3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999, próbkowanie 3 razy/s
Zasilanie: baterie alkaliczne 1.5 V (AAA, NEDA 24A, LR03)
Sygnalizacja wyczerpania baterii: poniżej napięcia ok. 2.4 V
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 30 min. bezczynności
Warunki pracy: 0 °C ÷ 40 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Warunki przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru: 198 mm x 97 mm x 55 mm (wys. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 396 g

BM807s – wyposażenie standardowe

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Sonda do pomiaru temperatury typu K
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM807s – wyposażenie dodatkowe

 • TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4 mm)

BM807s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM807s Brymen multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię również zainteresować…